VILKÅR OG
BETINGELSER

Vilkår og betingelser i forbindelse med deltagelse i turneringen NBA 3X Odense samt deltagelse i
konkurrencer på sociale medier.

Når du deltager i en konkurrence accepterer du samtidig de gældende vilkår og betingelser.

Præmierne kan ikke videregives eller byttes, medmindre andet er angivet, og præmierne kan ikke
indløses til kontanter eller til nogen anden form for kompensation. I tilfælde af, at en vinder vælger
ikke at tage imod en præmie, bliver præmien annulleret, og det vil ikke være muligt at ombytte
præmien til kontanter eller alternative tilbud, medmindre andet er aftalt. Hvis præmien mod
forventning ikke er tilgængelig, forbeholder arrangøren sig ret til at erstatte præmien med en
præmie med tilsvarende eller højere værdi.

Vinderen er ansvarlig for at betale eventuel gevinstafgift eller indkomstskat af gevinster eller præmier, og kan om nødvendigt søge uafhængig økonomisk rådgivning.

Konkurrencen er underlagt dansk lov og uenigheder og eventuelle tvister vil være underlagt domstolene i Danmark.

Konkurrencen er tilrettelagt i overensstemmelse med den danske markedsføringslov.

Arrangør er Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Præmierne offentliggøres snarest.